site builder

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Eksa Uluslararası Taşımacılık (“Eksa Uluslararası Taşımacılık”) tarafından işlenebilecektir.

Eksa Uluslararası Taşımacılık Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Eksa Uluslararası Taşımacılık’ın ya da Eksa Uluslararası Taşımacılık'ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi


Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Eksa Uluslararası Taşımacılık, ortaklarımız, Eksa Uluslararası Taşımacılık Grup Şirketleri, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, anketler, internet siteleri, Eksa Uluslararası Taşımacılık temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta; muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Paylaşılması


Kişisel verileriniz, Eksa Uluslararası Taşımacılık 'ın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Eksa Uluslararası Taşımacılık’ın ya da Eksa Uluslararası Taşımacılık’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler


Eksa Uluslararası Taşımacılık, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Eksa Uluslararası Taşımacılık , kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Eksa Uluslararası Taşımacılık’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Eksa Uluslararası Taşımacılık bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

5. Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Düzenlemeler


Eksa Uluslararası Taşımacılık’a başvurarak kişisel verilerinizin;İşlenip işlenmediğini öğrenme,İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Eksa Uluslararası Taşımacılık'a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Eksa Uluslararası Taşımacılık tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.
6. İletişim Bilgileri
Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu kvkk@eksatransport.com.tr email adresine veya  iadeli taahhütlü mektup kullanarak  Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Zülal Sok. No:6 34885 Sancaktepe İstanbul Türkiye adresine gönderebilirsiniz.

Adres

Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Zülal Sok. No:6 34885 Sancaktepe İstanbul Türkiye

İletişim 

Email: info@eksatransport.com.tr
Telefon: +90 (216) 529 20 42
Fax: +90 (216) 529 20 47

Site Haritası

Biz Kimiz
Hizmetler
KVKK
İletişim

Feedback

Her türlü geri bildiriminiz bizim için çok değerli. Formu doldurduktan sonra size en kısa sürede geri dönüş yapacağız. Lütfen Tıklayınız...